Version: 2023-05-31

RIXGOLFEN Stagdar

§1  Tävlingsdeltagare
§2  Spelform
§3  Datum, tider och schema
§4  Vandringspriset
§5  Tävlingsregler
§6  Tävlingskommitte
§7  Dokumentation
§8  Söndagstävlingen
§9  Funktionärer
§10  Generella regler
§10.1  Kostnader
§10.1.1  Storre kostnader
§10.1.2  Kostnader resa, logi och greenfee
§10.1.3  Snålhet
§10.2  Avfärd
§11  Regler för Texas Scramble
§12  Förtydligande angaende uppgifter och ansvar
§12.1  Tävlingskommitte
§12.2  Ordförande, tävlingsledare och prisutdelare
§12.3  Traktörer under resan till banan
§12.4  Ansvarig för söndagstävlingen
§12.5  Kassör
§12.6  Ansvariga för resa, logi och starttider
§12.7  Förare/ansvarig transport, förtydligande
§13  RIXTOUREN
§14  Regelkommitté
§15  Övriga regler

 


 

§1   Tävlingsdeltagare

Antalet tävlingsdeltagare bör vara minst åtta och optimalt jämt antal.

Rätt att deltaga har som ordinarie spelare har:

Mikael Danielsson
Per Söderqvist
Patrik Ekström
Patrik Dalebo
Henrik Storm Andersson
Anders Huge
Jonas Reuter
Karl Helling

Om en spelare har förhinder att deltaga skall denne spelare föresla en reserv som skall accepteras av Tävlingskommittén.

Fler spelare kan bjudas in om årets Tävlingskommitté medger så.

§1.1 Förlorad plats

Om en spelare inte har deltagit på 3 år kan spelaren förlora sin ordinarie plats i RIXGOLFEN.

§1.1 Ny spelare

Om en ordinarie spelare lämnar RIXGOLFEN ska en ny spelare ersätta honom. Bland de nominerade ska den gästspelare med mest spelade RIXGOLFER äga fördel över mindre meriterande spelare. Dock har ingen gästspelare någon rättighet att kräva plats.Om en spelare tackar ja till injudan att bli ordinare ska man genomgå sedvalig invigning.


§2   Spelform

Tävlingen spelas som en 54 håls poängbogeyävling med full handicap. Ledarboll utses efter 18 och 36 hål. Ledarbollen skall gå sist och innehålla fyra spelare. Första 18 hål spelas på fredag morgon, efter lunch spelas ytterligare 18 hål. På lördag spelas de sista avgörande 18 hålen varefter prisutdelning sker vid priscermonien under middag på lördag kväll.

§3   Datum, tider och schema

Detta är bara ett preliminärt schema, hänsyn skall tas till allas önskemål och eventuella restidor och dylikt. Speldagarna är dock i möjligaste mån torsdag t.o.m. söndag.

Tid\Dag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Morgon Samling Frukost Frukost  
Förmiddag Transport till Hål 1-18 Ranch Frukost
Lunch tävlings ort. Lunch Lunch Hemfärd
Eftermiddag Scramble tävling Hål 19-36 Hål 37-54  
Kväll Kick-off Samkväm Middag  
Sen kväll party   Prisutdelning  

Tävlingen skall spelas i början av golfsässongen, tex. sista helgen i maj.

§4 Vandringspriset

Priset skall vara ständigt vandrande. Priset förvaras av segraren till nästa års tävling, då det skall överlämnas till tävlingskommitten. Vinnaren i tävlingen ansvarar för att en bricka med inskription innehållande år, namn och plats fästs på vandringspriset, detta skall göras absolut senast två veckor efter tävlingens slut.

§5 Tävlingsregler

Svenska Golfförbundets regler samt gällande lokala regler. Då tveksamheter uppstår avgör majoritet i spelande boll eventuella tvister.

§5.1 Feel-good-golf

RIXGOLFEN är en tävling mellan vänner och och gentlemannamässigt uppträdande och tilllämpning av reglerna skall användas. Dock är spel på annan spelares boll alltid plikt.

§5.2 Vid delat resultat

Om resultatet till första placeringen är delat skall omspel ske på lämpligt hål där tillträde medges. Särspel spelas utan hcp. Vid mörker eller andra förhinder till omspel på bana skall vinnare koras via puttningstävling. Dock måste de delande spelarna vara överrens om att det inte går att särspela på bana annars måste den andre lämna WO på omspelet.

Puttningssärspel körs med tre bollar var från först 1m och den med mest sänkta bollar vinner. Vid lika resultat ökas längden till två meter och sedan tre meter osv.

För övriga placeringar är det lägst hcp som vinner. Är hcp lika gäller bästa 18håls-score, näst bästa osv och sedan bästa 9-håls score osv.

§5.3 Mulligan

På dagens första runda, andra dagens första runda och andra rundan får de spelare spelare som anmäler sig spelklar vid samlingen på tee 10 minuter innan första start tid möjlighet att slå en ”mulligan”. Är spelaren sen till samlingen har denne ej möjlighet att få slå mulligan. På första rundan första dagen samt första rundan andra dagen så kan man även om den andra bollen är betydande sämre än första få spela på den första. Man får ej slå en mulligan om första bollen är klart spelbart i ett anständigt läge. Andra rundan andra dagen så gäller att om spelaren väljer  att slå mulligan så får man ej spela på den första bollen.

§5.4 Snabbt spel

För att snabba upp spelet så tillämpas ett antal regler utöver vanliga golfregler.

§5.4.1 Ready-golf

Honör på tee eller längst ifrån på green måste ej följas. Den som är klar spelar. Dock har medspelare som inte har honören eller ligger längst ifrån på green rätt att vänta på sin tur.

§5.4.2 Markering på green

Boll som ej är framför hål och i puttlinjen räknas automatiskt som markerad. Plikt ges ej för träff på dessa.

§5.4.3 Val och kontroll av boll i Scrambletävlingen

Endast den andre spelaren får passera den boll som är längst bort från hål medans bollens ägare stannar. Den spelare vars boll man spelar på skall slå först där bollen ligger. 

§6 Tävlingskommitte

Tävlingskommitte för nästkommade år är de ordinariespelare som vid årets tävling fick platserna 1,2 och 3 bland ordinarie spelare. Trean är ordförande, tävlingsledare och prisutdelare samt ansvarar för att tävlingskomitteens arbete blir utfört.
Tävlingskommitten skall i god tid(senast januari månad året efter avlsutad tävling) bestämma spelplats för nästa års tävling. Om ej spelplats är bestämd till utgången av Januari så har övriga ordinariespelare full rätt att bestämma spelplats tävlingsledningens placering samt arbetsuppgift övertas då av den bestämmande spelare.


§7 Dokumentation

Tävlingsledaren skall efter prisutdelningen överlämna scorekorten till sekretariatet för registrering.


§8 Scramble-tävlingen

Tävlingen spelas mellan fyra lottade 2-mannalag. Spelform 18 hål TEXAS Scramble med reducerat handicap. Förlorande lag ansvarar för transporten till banorna under de följande två dagarna samt köper en flaska champange(ej mousserande vin) till prisutdelningscermonien. Startordning och lag till tävlingen lottas under transporten till årets tävling. Priset i form av en flaska whiskey sponsras av tävlingsledaren.


§9 Funktionärer

-Tävlingskommitte 1,2 och 3.an av ordinariespelare från förra årets tävling
-Ordförande, tävlingsledare och prisutdelare 3:a bland ordinarie spelare-”-
-Ansvarig för scrambletävlingen 4:a ordinarie spelare-”-
-Kassör 5:e placering från slutet bland ordinarie spelare.
-Ansv.för resa, logi, middagar, drinkbord och starttider, 6:a ordinarie spelare.
-Traktörer under resan till och från spelort samt till banan första dagen, sista och näst sista placering från slutet bland alla spelare. Avstår någon av dessa att deltaga i nästkommande års tävling flyttas uppgiften uppåt i resultatlistan.

§10 Generella regler

§10.1 Kostnader

Kostnaden delas mellan samtliga spelarna förrutom priset för Scrambletävlingen som 4:an från förra året ansvarar för, inskription på bucklan som siste man bekostar och champange till prisutdelningen som förlorande lag i Scramble-tävlingen betalar.

§10.1.1 Större kostnader

För större kostnader såsom transport och logi så kan dispans från betalningsansvar ges om det finns rimliga skäl att spelaren ej utnyttjat resursen.

§10.1.2 Kostnader resa, logi och greenfee

Kostnaderna för resa, logi och greenfee får ej överstiga den för stunden rådande ekonomiska situationen för spelarna accpterad nivå.

§10.1.3 Snålhet

Snålhet bestraffas med att knähoga strumpor och gubbkeps maste bäras av den snåla på nästa års tävling.

§10.2 Avfärd

Avfärd till bana sker helst på torsdag morgon, om tid finnes så kan en uppvärmings runda spelas på torsdag förmidddag.
Hemfärd sker på söndag efter en lugn frukost och eventuell golfrunda.


§11 Regler för Texas Scramble
(f.d. Söndagstävlingen)

Spelas som slagtävling i fyra tvåmannalag. Detta innebär att samtliga spelare slår ut.
Laget väljer vilken boll de vill spela vidare på. Markera med en peg brevid bollen. Spelaren vars boll man valt att spela slår bollen från sitt läge, därefter spelar den andre i laget vidare från denna plats genom att droppa ”sin” boll inom en klubblängd (ej närmare hål) från peggen.
Efter att samtliga i laget har slagit sitt andra slag väljs boll på samma sätt i fortsättningen. På green markeras bollen och placeras.

Samtliga spelares utslag måste väljas minst sex gånger under en runda.

För tvåmannalag räknas sammanlagd slopad hcp som summan av 35% av lägsta slopad hcp  + 15% av högsta slopd hcp och för enmannalag 35% av slopad hcp.


§12 Förtydligande angaende uppgifter och ansvar


§12.1 Tävlingskommitté

 • Bestammer vilken golfbana nästa tävling skall spelas på.
 • Väljer in eventuella reserver.

§12.2 Ordförande, tävlingsledare och prisutdelare

 • Ordförande i tävlingkommitten, sammankallar möten osv.
 • Ser till att informera samtliga spelare om tävlingen, avrese-, hemkomst- och starttider m.m.
 • Ansvarar för lottning och startlistor av tävlingen, samlar in scorekort och för statistik för årets tävling.
 • Delar ut priset prisutdelningscermonien på lördagen.

§12.3 Traktörer under resan till banan

 • Införskaffar dryck och mat under resorna till och fran tavlingen och banorna.
 • Ser till att resorna är trevliga för alla spelarna t.ex. ser till att det finns lektyr och saker att aktivera sig med.
 • Eventuellt kör till och från tävlingen.

§12.4 Ansvarig för Scrambletävlingen

 • Införskaffar priset för tävling (betalas ur egen ficka).
 • Sköter lottning av lag.
 • Samlar in och kontrollerar scorekorten.
 • Delar ut pris till vinnade lag.

§12.5 Kassör

 • Samlar ihop kvitton för allas utlägg.
 • Räknar samman kostnader samt räknar ut kostanden per spelare.
 • Samlar in pengar från spelare som har betalat mindre än kostnaden per spelare.
 • Betalar spelare som har lagt ut mer än kostnaden per spelare. Utbetalning behöver ej ske förrens alla inbetalningar är gjorda.

§12.6 Ansvariga för resa, logi och starttider

 • Bokar biljetter och/eller fordon för resa.
 • Bokar hotell eller annan logi på ort i närheten av golfbanan.
 • Bokar starttider på den av tävlingskommiten valda golfbanan.
 • Bokar middagsbord och andra nöjen på den lokala orten.

§12.7 Förare/ansvarig transport, förtydligande

Torsdag morgon – näst sist och sist föregående år
Torsdag eftermiddag – Näst sista laget i Scrambletävlingen
Fredag morgon – Förlorande lag Scrambletävlingen
Fredag eftermiddag – Näst sista plats (+ev. tredje från slutet vid behov) dagens totalresultat
Lördag morgon – Förlorande lag Scrambletävlingen
Lördag eftermiddag – Näst sista plats(+ev. tredje sist) dagens totalresultat
Söndag morgon – näst sist och sist föregående åre, (Hemtransport skall påbörjats senast 13.00, det är förarnas ansvar att vara i körbart skick).

§13 RIXTOUREN

RIXTOUREN är en turnering som löper rullande över de senaste fem åren. Spelare som spelar RIXGOLFEN tilldelas 10,8,6,5,4,3,2 & 1 poäng för placering 1,2,3,4,5,6,7,8+. Rankingen publiceras på denna website och ledare åtnjuter särskild status. Dock är den regerande vinnaren av RIXGOLFEN betydligt högre i status.

§14 Regelkommitté

Ansvar för dessa stadgar har RIXGOLFens regelkommitté. Förändringar görs i samråd med ordinarie spelare innan varje tävlingen.

Regelkommittén består av:

Ordförande Patrik Ekström
Ledamot Mikael Danielsson
Ledamot Per Söderkvist

§15 Övriga regler

För övrigt gäller Svenska golfförbundets rådande golfregler och Sveriges rikes lag med följande tillägg för att följa moderniseringen av golfreglerna.

§15.1 Anpassning till The R&A regler 2019

Nedan reglar är redan med för de kan ta bort en del osämja då personer kan ha olika uppfattning om vad som hänt. Läsa mer här för detaljer https://www.rules.golf/

 • Ball at Rest Accidentally Moves
  Ingen plikt om det var oavsiktligt.
 • Ball in Motion Accidentally Deflected
  Ingen plikt.
 • Ball is Struck More than Once (Double Hit)
  Ingen plikt.
 • Man får byta boll vid pliktfri eller pliktad droppning
 • Man får bara leta tre minuter efter sin boll istället för som tidigare 5 minuter.