Magnus af Trolle

Frösåker testamenterades 1291 av riddaren Magnus Johansson (Ängel) till Sko kloster.

Godset drogs in till kronan av Gustav Vasa. På 1600-talet kom Frösåker till släkten Cruus och senare till släkterna Gyllenstierna och von Post.

Egendomen ägs numera av släkten Ral,

I det gamla odlingslandskapet, där människor strävat alltsedan förhistorisk tid, får åkerjorden helt ny användning. Det handlar om Frösåker Gk:s 18-hålsbana som ska stå värd för RIX golfven anno 2018